ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกค่ะ...
News
13/02/2018
02/02/2018
03/12/2017
03/12/2017
03/12/2017
03/12/2017
20/11/2017
16/11/2017
16/11/2017
The result of Multi skill Competition 2017 (Prathomsuksa 4-6) 09/08/2017
Activity
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
United Nations Thailand
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดสระเกศ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ชุมชนบ้านบาตร
บ้านพานถม
Education News
The Letter from Office of Education
โปรแกรม AURASMA
วิธีการดาวโหลดโปรแกรม AURASMA...คลิกดูภาพใหญ่
แนะนำโรงเรียน...คลิกดูภาพใหญ่
ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 4 ด้าน ปีการศึกษา 2554-2556...คลิกดูภาพใหญ่
ผลการทดสอบระดับชาติ NT จำนวน 3 ด้าน ปีการศึกษา 2554-2556...คลิกดูภาพใหญ่
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET จำนวน 8 กลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2554-2556...คลิกดูภาพใหญ่
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ปีการศึกษา 2554-2556...คลิกดูภาพใหญ่
Executive

นายสมัย สวนสอน
รับเรื่องร้องเรียน
Administrators
Username
Password
Forgot password
เว็บไซต์สำหรับคุณครู
    มีนาคม 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6789 10
11121314151617
18192021222324
25262728 29 30 31
Calendar
01 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61
ออกใบรับรองผลการศึกษา ชั้น ป.6
08 ก.พ. 61 ถึง
ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT) ชั้น ป.3
12 ก.พ. 61 ถึง
ส่งวิจัยในชั้นเรียน
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61
จัดทำข้อสอบปลายปี (ภาคเรียนที่ 2) ปีการศึกษา 2560
16 ก.พ. 61 ถึง
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการอาเซียน+ IS /นิทรรศการวิชาการปฐมวัย
21 ก.พ. 61 ถึง
แนะแนวศึกษาต่อ ม.1
23 ก.พ. 61 ถึง
กิจกรรมพ่อแม่ลูกผูกพัน
00 มี.ค. 61 ถึง
สรุปโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2560 เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2561
01 มี.ค. 61 ถึง 20 มี.ค. 61
จัดทำแสดงผลการเรียน ปพ.1 และวุฒิบัตร
02 มี.ค. 61 ถึง
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
04 มี.ค. 61 ถึง 24 มี.ค. 61
จัดทำคะแนนและประเมินผล
05 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61
ทดสอบภาคความรู้ ปลายปี (ภาคเรียนที่ 2) ปีการศึกษา 2560
10 มี.ค. 61 ถึง
ปรินายกสัมพันธ์ (งานฟ้าขาวพราววิไล)
29 มี.ค. 61 ถึง
ประกาศผลการเรียน ปฐมวัย– ชั้นป.5
30 มี.ค. 61 ถึง
พิธีแจกวุฒิบัตร/ปัจฉิมนิเทศ ป.6