ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น (เตรียมเอกสารเพิ่มเติม) งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (อ่าน 24) 15 ต.ค. 62
การแข่งขันพูดภาษาจีน (เตรียมเอกสารเพิ่มเติม) งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (อ่าน 20) 15 ต.ค. 62
แผนผังและแผนที่การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (อ่าน 25) 15 ต.ค. 62
สอบ TEDET 62 (อ่าน 155) 26 ส.ค. 62
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 103) 18 ส.ค. 62
กิจกรรมวันแม่ (อ่าน 108) 11 ส.ค. 62
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 112) 04 ส.ค. 62
ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 100) 03 ส.ค. 62
กิจกรรมวันภาษาไทย (อ่าน 118) 31 ก.ค. 62
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (อ่าน 126) 23 ก.ค. 62
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (อ่าน 118) 19 ก.ค. 62
ประกาศผลการแข่งขัน EP/MEP โซน A (อ่าน 159) 16 ก.ค. 62
เกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติยศผลสอบ NT และ O-NET ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 195) 15 ก.ค. 62
ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 140) 17 มิ.ย. 62
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 150) 03 มิ.ย. 62
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 151) 30 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 164) 30 พ.ค. 62
การแข่งขันทักษะวิชาการ MEP ระดับโซน A (อ่าน 190) 29 พ.ค. 62
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 168) 27 พ.ค. 62
รอง.ผอ.สพป.กทม. เข้าเยี่ยมตรวจโรงเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียน (อ่าน 156) 17 พ.ค. 62
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 187) 17 พ.ค. 62
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนMEP) (อ่าน 586) 18 ธ.ค. 61
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1 (ห้องปกติ) (อ่าน 462) 18 ธ.ค. 61
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 (อ่าน 698) 18 ธ.ค. 61
ผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 418) 28 พ.ย. 61
รับสมัครครูสอนภาษาจีน (อ่าน 933) 16 ต.ค. 61
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 585) 22 ส.ค. 61
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการสอบ TEDET (อ่าน 486) 02 ก.ค. 61
การสอบโครงการ (Pre-NE) เพื่อประเมินศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ป.2 - ป.6 (อ่าน 3342) 13 มิ.ย. 61
ตารางกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ (อ่าน 640) 11 มิ.ย. 61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (อ่าน 602) 18 พ.ค. 61
จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 646) 29 มี.ค. 61
ปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3036) 19 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคลากรกรมแผนที่ทหาร (อ่าน 826) 13 ก.พ. 61
งานฟ้า-ขาว พราววิไล (อ่าน 800) 02 ก.พ. 61
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1 (ห้องปกติ) (อ่าน 936) 03 ธ.ค. 60
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 (อ่าน 832) 03 ธ.ค. 60
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 (อ่าน 1429) 03 ธ.ค. 60
ตารางการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1613) 03 ธ.ค. 60
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) (อ่าน 1531) 20 พ.ย. 60