รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
1/1 ถนนปรินายก   แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์โทรศัพท์ 022816104 เบอร์แฟกส์ 022822091
Email : parinayok180595@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :