ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร

นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เบอร์โทรศัพท์ : 0967515577
อีเมล์ : mettasri12@gmail.com

นางณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เบอร์โทรศัพท์ : 0814995198
อีเมล์ : natwatanapong09@gmail.com