ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งรับอาหารเสริมนม และเงินอุดหนุนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 160) 15 มิ.ย. 63
แจ้งการรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 162) 15 มิ.ย. 63
New Normal Parinayok (อ่าน 270) 24 พ.ค. 63
ช่องการเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.1 – ป.6 (อ่าน 535) 22 เม.ย. 63
คู่มือการเช็คเกรดออนไลน์ (สำหรับบนักเรียน) (อ่าน 453) 28 มี.ค. 63
ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 (อ่าน 390) 21 ม.ค. 63
เอกสารประกอบการบรรยายท่านเลขาธิการ (อ่าน 435) 18 ธ.ค. 62
ประกาศรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบแผนที่ กรมแผนที่ทหาร (อ่าน 451) 12 ธ.ค. 62
ประกาศการรับสมัครนักเรียนโครงการหลักสูตร 2 ภาษา (MEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 584) 10 ธ.ค. 62
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 497) 10 ธ.ค. 62
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1,2,3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3422) 10 ธ.ค. 62
รายงานประจำปีผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 29) 28 พ.ย. 62
รายชื่อสถานศึกษา ที่มีพัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 460) 24 พ.ย. 62
ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก (อ่าน 413) 17 พ.ย. 62
ประชุม VDO Conference ผอ.สพป.กทม.พบเพื่อนครู เปิดเทอมวันแรกปีการศึกษา 2/2562 (อ่าน 455) 06 พ.ย. 62
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 338) 30 ต.ค. 62
การยืนยันเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (อ่าน 390) 25 ต.ค. 62
English Camp (อ่าน 380) 22 ต.ค. 62
ศูนย์วิชาการภาษาต่างประเทศ (อ่าน 347) 17 ต.ค. 62
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น (เตรียมเอกสารเพิ่มเติม) งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (อ่าน 471) 15 ต.ค. 62
การแข่งขันพูดภาษาจีน (เตรียมเอกสารเพิ่มเติม) งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (อ่าน 497) 15 ต.ค. 62
แผนผังและแผนที่การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (อ่าน 393) 15 ต.ค. 62
English Day Camp (อ่าน 343) 30 ส.ค. 62
สอบ TEDET 62 (อ่าน 516) 26 ส.ค. 62
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 453) 18 ส.ค. 62
กิจกรรมวันแม่ (อ่าน 433) 11 ส.ค. 62
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 335) 04 ส.ค. 62
ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 412) 03 ส.ค. 62
กิจกรรมวันภาษาไทย (อ่าน 403) 31 ก.ค. 62
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (อ่าน 455) 23 ก.ค. 62
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (อ่าน 378) 19 ก.ค. 62
ประกาศผลการแข่งขัน EP/MEP โซน A (อ่าน 444) 16 ก.ค. 62
เกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติยศผลสอบ NT และ O-NET ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 556) 15 ก.ค. 62
ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 395) 17 มิ.ย. 62
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 413) 03 มิ.ย. 62
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 419) 30 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 460) 30 พ.ค. 62
การแข่งขันทักษะวิชาการ MEP ระดับโซน A (อ่าน 455) 29 พ.ค. 62
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 417) 27 พ.ค. 62
รอง.ผอ.สพป.กทม. เข้าเยี่ยมตรวจโรงเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียน (อ่าน 404) 17 พ.ค. 62