ถาม-ตอบ (Q&A)
หัวข้อ "คณะผู้บริหาร"
โพสโดย
Gbye
vichan_rta@hotmail.com
ในเมื่อมี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านใหม่แล้ว ผมเห็นว่า ทีมคณะผู้บริหารน่าจะมีให้ครบ และชัดเจน

โดยเฉพาะ ถ้ามี  E-Mail ของหัวหน้าเฉพาะสาย ไปเลย เพื่อเวลาผู้ปกครอง มีปัญหาต้องการเสนอแนะ หรือหารือ
จะได้ ใชติดต่อโดยตรง บางเรื่อง อาจไม่ต้องการเผยแพระในเว็บอร์ด หรือสมุดเยี่ยมให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้เห็นข้อความ
ในบางเรื่องที่ต้องการ ความชัดเจนจากผู้บริหารด้านนั้นๆ โดยตรง ซึ่งไม่จำเป็นต้องให้อีก 10-20 คนที่ไม่เกี่ยวข้องรับทราบน่าจะเป็นช่องทางที่เป็นประโยชน์กว่าครับ
โพสโดย : Gbye
IP : 171.6.237.107
โพสเมื่อวันที่ : 09 ม.ค. 2556,21:54 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
Gbye
vichan_rta@hotmail.com
"เพืยงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ไม่คำนึงถึงความเสื่อมเสียที่เกิดแก่โรงเรียน  หวังว่าผท่านผู้ปกครองจะมาพบและให้ข้อคิดเห็นได้"
"..
และอยากให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ช่วยกันสนับสนุนโรงเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้โรงเรียนได้เจริญย่ิงขึ้น ๆ ไป  ซึ่งบางครั้งโรงเรียนขอความร่วมมือในการดุแลบุตรหลานของท่าน ก็ไม่ได้รับความร่วมมือ""

"" ผิดทาง ผิดวัตถุประสงค์ !! " ที่่แนะนำอย่างนั้นหมายความว่า....ไม่ต้องเดินทางมาพบ มีช่องทางอื่น ที่ทันสมัยแล้ว ยังเชิญผู้ปกครอง ไปพบหรือให้ผุ้ปกครองไปพบ  นั่นน่าจะเป็นวิธีสุดท้ายหรือ ที่หนักสาหัส แล้วครับเช่นฝ่ายปกครองเชิญไปพบ เพราะเด็กหนีเรียน "

เรื่องดูแลบุตหลาน ผมมองว่า  ร่วมมือกันได้คนละครึ่งทาง เด็กอยู่บ้านไม่เคยกล่าววาจาผรุสวาท หบายคาย มาโรงเรียน กลับไปด่าเก่ง ก็มี ไม่เกเร ไม่เคยแกล้ง กลับไป เปลี่นพฤติกรรมก็มีนะครับ 
โพสโดย : Gbye
IP : 101.108.9.153
โพสเมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2556,13:35 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :