ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 2

นางณัฐชนันท์ อู่ตุ้ม
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางณัฐชนันท์ อู่ตุ้ม
ครูประจำชั้นประถม 2/1

นางสาวนุชลดา รักษ์ปราชญ์
ครูประจำชั้นประถม 2/2

นางสาวจิราภรณ์ เอิบบุญ
ครูประจำชั้น ป.2/3 MEP