ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 2

นางณัฐชนันท์ อู่ตุ้ม
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจิราภรณ์ เอิบบุญ
ครูประจำชั้น MEP ป.2

นางณัฐชนันท์ อู่ตุ้ม
ครูประจำชั้นประถม 2/1

นางสาวชนิดา สรสัมฤทธิ์
ครูประจำชั้นประถม 2/2