แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ 2564
https://drive.google.com/file/d/1lwGPbLxXC0N707Mv4pvdCbqsveOTMA5_/view
แผนปฏิบัติราชการ 2565
https://drive.google.com/file/d/1cP3GDURqC1exEVaZy8cYYewUsOBM9zbR/view?usp=sharing