ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 4

นางสาวพีชญดา นรสีห์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพีชญดา นรสีห์
ครูประจำชั้นประถม 4/1

นางพรชนก สุนยานัย
ครูประจำชั้นประถม 4/2

นายวุฒิไกร คำผุย
ครูประจำชั้นประถม 4/2

นางสาวนันทิยา ศรุตเรืองชัย
ครูประจำชั้น ป.4/3 MEP