รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 899.54 KB
แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.26 KB