ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/08/2011
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2907301
Page Views 4315647
เว็บไซต์สำหรับเด็ก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ภาพกิจกรรม

คุณหมอมาตรวจฟันนักเรียน
( จำนวน 24 รูป / ดู 10 ครั้ง )
กิจกรรมวันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
( จำนวน 167 รูป / ดู 79 ครั้ง )
กิจกรรมค่าพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
( จำนวน 159 รูป / ดู 24 ครั้ง )
งานเกษียณอายุราชการและกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
( จำนวน 443 รูป / ดู 408 ครั้ง )
ทอดผ้าป่าทางน้ำเพื่อการศึกษา
( จำนวน 517 รูป / ดู 703 ครั้ง )
ท่องเที่ยวเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
( จำนวน 140 รูป / ดู 131 ครั้ง )
ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ
( จำนวน 28 รูป / ดู 28 ครั้ง )
กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
( จำนวน 45 รูป / ดู 91 ครั้ง )
นักเรียนเดินประชาสัมพันธ์งานผ้าป่าทางน้ำเพื่อการศึกษา
( จำนวน 54 รูป / ดู 68 ครั้ง )
พิธีมอบโล่ และเกียรติบัตร โรงเรียนและนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET และ NT เต็ม 100 คะแนน
( จำนวน 11 รูป / ดู 21 ครั้ง )
แจก โอวัลติน สมาร์ท นักเรียนฟรี
( จำนวน 52 รูป / ดู 68 ครั้ง )
นักเรียนรับเกียรติบัตรวันยาเสพติดและวันสิ่งแวดล้อมโลก
( จำนวน 92 รูป / ดู 104 ครั้ง )
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
1/1 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร.022816104 โทรสาร 022822091
By ICT Center