ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/08/2011
ปรับปรุง 29/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 2810753
Page Views 4177951
เว็บไซต์สำหรับเด็ก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 242 รูป / ดู 364 ครั้ง )
กิจกรรมสวดมนต์ประจำวันพระหรือวันศุกร์
( จำนวน 10 รูป / ดู 26 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3
( จำนวน 24 รูป / ดู 26 ครั้ง )
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกปลูกต้นไม้ในเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
( จำนวน 22 รูป / ดู 48 ครั้ง )
โครงการเปิดช่องทางแหล่งเรียนรู้เด็กไทยดูดี สู่ชุมชน
( จำนวน 6 รูป / ดู 46 ครั้ง )
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
( จำนวน 35 รูป / ดู 89 ครั้ง )
งานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตรชั้นป.6
( จำนวน 345 รูป / ดู 915 ครั้ง )
ประชุมการจัดทำ SAR ปี 2559 และแผนปฏิบัติราชการ ปี 2560
( จำนวน 367 รูป / ดู 897 ครั้ง )
วางแผนประชุมการจัดทำ SAR และแผนปฏิบัติราชการ
( จำนวน 13 รูป / ดู 64 ครั้ง )
มอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
( จำนวน 75 รูป / ดู 316 ครั้ง )
โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์
( จำนวน 95 รูป / ดู 226 ครั้ง )
ทดสอบความพร้อม และรับเอกสารมอบตัวนักเรียน ป.1
( จำนวน 17 รูป / ดู 106 ครั้ง )
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
1/1 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร.022816104 โทรสาร 022822091
By ICT Center