ถาม-ตอบ (Q&A)
_/|_ ในโอกาสวันครูปี2556 ขอขอบคุณ คุณครูทุกท่าน
โพสโดย
Gbye
vichan_rta@hotmail.com


เนื่องในโอกาสวันครู ปี 2556 นี้ กระผม ขอกราบขอบพระคุณ คุณครู โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ทุกท่าน ทั้งครูผู้บริหาร และคุณครู โดยตรง 

.ที่ได้กรุณา ให้ความรัก เมตตา ดูแล เอาใจใส่ อบรมสั่งสอนให้บุตรหลาน ของผู้ปกครองทุกคน 

....เป็นคนดีมีคุณภาพสืบต่อไปในวันข้างหน้า 

.....ของแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ครับ 
โพสโดย : Gbye
IP : 101.108.12.184
โพสเมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2556,13:42 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :