ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคลากรกรมแผนที่ทหาร 13 ก.พ. 61
งานฟ้า-ขาว พราววิไล 02 ก.พ. 61
ตารางการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 03 ธ.ค. 60
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 03 ธ.ค. 60
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 03 ธ.ค. 60
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1 (ห้องปกติ) 03 ธ.ค. 60
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) 20 พ.ย. 60
ชมพระเมรุมาศ 16 พ.ย. 60
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 16 พ.ย. 60
ประกาศผลการแข่งขัน Multi skill Competition 2017 (Prathomsuksa 4-6) 09 ส.ค. 60
ภาพกิจกรรม
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
United Nations Thailand
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดสระเกศ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ชุมชนบ้านบาตร
บ้านพานถม
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โปรแกรม AURASMA
วิธีการดาวโหลดโปรแกรม AURASMA...คลิกดูภาพใหญ่
แนะนำโรงเรียน...คลิกดูภาพใหญ่
ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 4 ด้าน ปีการศึกษา 2554-2556...คลิกดูภาพใหญ่
ผลการทดสอบระดับชาติ NT จำนวน 3 ด้าน ปีการศึกษา 2554-2556...คลิกดูภาพใหญ่
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET จำนวน 8 กลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2554-2556...คลิกดูภาพใหญ่
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ปีการศึกษา 2554-2556...คลิกดูภาพใหญ่
ผู้บริหาร

นายสมัย สวนสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เว็บไซต์สำหรับคุณครู
    มีนาคม 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6789 10
11121314151617
18192021222324
25262728 29 30 31
ปฏิทินกิจกรรม
01 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61
ออกใบรับรองผลการศึกษา ชั้น ป.6
08 ก.พ. 61 ถึง
ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT) ชั้น ป.3
12 ก.พ. 61 ถึง
ส่งวิจัยในชั้นเรียน
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61
จัดทำข้อสอบปลายปี (ภาคเรียนที่ 2) ปีการศึกษา 2560
16 ก.พ. 61 ถึง
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการอาเซียน+ IS /นิทรรศการวิชาการปฐมวัย
21 ก.พ. 61 ถึง
แนะแนวศึกษาต่อ ม.1
23 ก.พ. 61 ถึง
กิจกรรมพ่อแม่ลูกผูกพัน
00 มี.ค. 61 ถึง
สรุปโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2560 เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2561
01 มี.ค. 61 ถึง 20 มี.ค. 61
จัดทำแสดงผลการเรียน ปพ.1 และวุฒิบัตร
02 มี.ค. 61 ถึง
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
04 มี.ค. 61 ถึง 24 มี.ค. 61
จัดทำคะแนนและประเมินผล
05 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61
ทดสอบภาคความรู้ ปลายปี (ภาคเรียนที่ 2) ปีการศึกษา 2560
10 มี.ค. 61 ถึง
ปรินายกสัมพันธ์ (งานฟ้าขาวพราววิไล)
29 มี.ค. 61 ถึง
ประกาศผลการเรียน ปฐมวัย– ชั้นป.5
30 มี.ค. 61 ถึง
พิธีแจกวุฒิบัตร/ปัจฉิมนิเทศ ป.6