ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 18 พ.ค. 61
จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน 29 มี.ค. 61
ปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ปีการศึกษา 2561 19 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคลากรกรมแผนที่ทหาร 13 ก.พ. 61
งานฟ้า-ขาว พราววิไล 02 ก.พ. 61
ตารางการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 03 ธ.ค. 60
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 03 ธ.ค. 60
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 03 ธ.ค. 60
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1 (ห้องปกติ) 03 ธ.ค. 60
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) 20 พ.ย. 60
ภาพกิจกรรม
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
United Nations Thailand
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดสระเกศ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ชุมชนบ้านบาตร
บ้านพานถม
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โปรแกรม AURASMA
วิธีการดาวโหลดโปรแกรม AURASMA...คลิกดูภาพใหญ่
แนะนำโรงเรียน...คลิกดูภาพใหญ่
ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 4 ด้าน ปีการศึกษา 2554-2556...คลิกดูภาพใหญ่
ผลการทดสอบระดับชาติ NT จำนวน 3 ด้าน ปีการศึกษา 2554-2556...คลิกดูภาพใหญ่
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET จำนวน 8 กลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2554-2556...คลิกดูภาพใหญ่
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ปีการศึกษา 2554-2556...คลิกดูภาพใหญ่
ผู้บริหาร

นายสมัย สวนสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เว็บไซต์สำหรับคุณครู
    พฤษภาคม 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2345
6 7 8 9 101112
13 14 15 16 171819
20212223242526
27 282930 31   
ปฏิทินกิจกรรม
00 พ.ค. 61 ถึง
เตรียมงานเพื่อประเมินภายใน
01 พ.ค. 61 ถึง 14 พ.ค. 61
ลูกจ้างประจำเตรียมความพร้อมภูมิทัศน์และอาคารสถานที่
07 พ.ค. 61 ถึง
จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียน/จัดรายชื่อนักเรียนเข้าห้องเรียน
09 พ.ค. 61 ถึง
ครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติงาน
14 พ.ค. 61 ถึง 15 พ.ค. 61
ผู้ปกครองซื้ออุปกรณ์การเรียน
16 พ.ค. 61 ถึง
แจกตารางเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
27 พ.ค. 61 ถึง
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2561
31 พ.ค. 61 ถึง
วันงดสูบบุหรี่โลก
05 มิ.ย. 61 ถึง
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
14 มิ.ย. 61 ถึง
พิธีไหว้ครู
15 มิ.ย. 61 ถึง
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
19 มิ.ย. 61 ถึง
ท่องเที่ยวเรียนรู้นักเรียนชั้นป.4 (ครั้งที่ 1)
26 มิ.ย. 61 ถึง
วันต่อต้านยาเสพติด
28 มิ.ย. 61 ถึง
กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน
29 มิ.ย. 61 ถึง
งานคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ ป.5 และถวายราชสดุดี
ประกาศเจตจำนงค์สุจริต