ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/08/2011
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2907342
Page Views 4315690
เว็บไซต์สำหรับเด็ก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ลูกจ้างประจำและชั่วคราว

นายชัชวาลย์ นามวงศ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่/พนักงานธุรการ ส.4

นายโกมุท แสนโบราณ
หน.อาคารกรมหลวงวรเสฐ/ช่างปูน ช.3

นายสุนทร สีอุ่น
หน.อาคารนายกจริยานุวัตร/ช่างไม้ ช.3

นายศักดิ์ ปุระหล่า
ช่างปูน ช.3

นายศิริมงคล มาสุข
ช่างไม้ ช.3

นายวิรัช กลมเกลี้ยง
ช่างไฟฟ้า ช.3

นายมานะ บุญเลิศ
ช่างสี ช.3

นางเบญญาภา ทองประสพ
ช่างสี ช.3

นางสาวคำใบ ศรีวะรมย์
ช่างสี ช.3

นางอังคณา กลมเกลี้ยง
แม่ครัว

นางบุญโฮม แสนโบราณ
แม่ครัว

นางประเชิญ รูปย่อม
แม่ครัว

นางวันดี หอยแก้ว
พี่เลี้ยง

นางศรีนา จันทาพูล
พี่เลี้ยง

นางสุพัตรา วัฒนสุกาญจน์
พี่เลี้ยง

นางคำตา บุญอำนวย
พี่เลี้ยง

นางทวี ทิพย์นนท์
พี่เลี้ยง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
1/1 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร.022816104 โทรสาร 022822091
By ICT Center