ถาม-ตอบ (Q&A)
ได้รับแท็บเล็ตป.1 เสียที
โพสโดย
veerasit
veerasitc@gmail.com
เมื่อวันเสารที่ 17 พ.ย.55 ที่ผ่านมา ได้ไปประชุมที่ รร. ทราบว่า รร.ได้รับ tablet มาแจกนักเรียน ป.1 แล้ว ให้ผู้ปกครองไปเซ็นต์รับ ก็เลยได้รั้บทราบนโยบายการใช้งานคร่าวๆ ดังนี้
 
1. เครื่อง tablet จะแจกประจำตัวนักเรียน มีหลายเลข serial no. และ Mac Address ประจำตัว
2. ไม่แจกให้กลับบ้านในวันราชการ แต่ให้ยืมกลับบ้าน เสาร์-อาทิตย์ ได้
3. สอนด้วย tablet 2 วัน อังคาร กับพฤหัสบดี
4. มี app และบทเรียนครบถ้วน ไม่ต้องโหลด และติดตั้ง app เอง อีก
5. ให้นำไปใช้ได้ถึง ป.3 จึงจะจ่ายขาดให้เป็นของส่วนตัวได้ (ถ้าไม่หมดอายุเสียก่อน)
 
 
ดังนั้นในวันเสาร์จึงไม่ได้รับกลับมาบ้าน (อย่างที่คิด) ผมก็ยอมรับแผนการใช้งานของโรงเรียนทุกประการนะครับ แต่มีความคิดเห็นเพื่อให้ผู้ปกครองและผู้บริหารโรงเรียนได้พิจารณา เพื่อให้การใช้งาน tablet เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดดังนี้ครับ (ขอเรียนว่าผมได้ซื้อให้ลูกใช้มาก่อนหน้านี้แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องขอรับเครื่องมาใช้ที่บ้าน  นอกจากทำสำเนาบทเรียนอีเลิร์นนิงเท่านั้น)
 
1. มีการประกันเครื่องถึง 2 ปี (ผมว่าน่าจะเป็นการแข่งขันมากกว่า ปกติปีเดียว) ดังนั้นจึงมีรายละเอียดให้ รร.ควบคุมการใช้อย่างเข็มงวด (เช่นใช้งานน้อย ดูแลมากๆ)  ผมเห็น รร.แรกๆ แจกมาหลายเดือนแล้ว ของเราเหลือ 1 ปี 9 เดือนหรีอเปล่า ?  อุปกรณ์ที่ยังคงอยู่ในประกันผมมักจะให้ใช้งานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ หากมีปัญหาจะได้เปลี่ยนใหม่ได้ทันที  แต่ต้องระวังรักษาไม่ให้ตก กระทบ หล่น ฯลฯ  หากไม่ค่อยใช้งานก็มีโอกาสเสียได้เช่นกัน เช่น แบตเตอรี่เสื่อม เป็นต้น

*** รร.ควรแจกให้นักเรียนได้ช่วยกันตรวจสอบหรือไม่  เพราะการตรวจสอบการใช้งานที่ดีที่สุดก็คือการนำไปใช้งานจริง  ตรวจสอบด้วยคนไม่กี่คนกับเครื่อง 77 เครื่อง ไม่น่าจะครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งาน และเป็นภาระของ รร.อีกด้วย   การอบรมให้ใช้งานก่อนก็ดีครับ แต่จะมารับการอบรมครบหรือไม่  หากไม่จะได้รับไปใช้หรือเปล่า  เครื่องที่ผมซื้อมา ผมยังใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไร แต่ลูกสามารถต่อเน็ตและติดตั้ง app เอง ได้แล้ว จริงๆ ครับ ( learning by doing)
 
2. การดูแลรักษาเครื่องเป็นจำนวนมากมีภาระหลายประการ เช่น ต้องซื้อเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ราคาแพง เห็นบอกว่าตั้ง 3 หมื่นกว่าบาท (ต้องหางบมาซื้ออีก) ต้องหาที่เก็บรักษา  ต้องดูแลเครื่องให้พร้อมก่อนเรียน ต้องปรนนิบัติบำรุงภายหลังเรียน  ถ้าเครื่องมีปัญหา รร.ต้องรับผิดชอบนำไปซ่อมให้อีก (ทำไมไม่แจกให้เกินมาซัก 3 เครื่อง เผื่อต้องส่งซ่อมเด็กจะได้มีใช้เรียน แต่ถ้าไม่สอนทุกวัน ก็อาจหมุนเวียนของห้องอื่นมาให้ได้เหมือนกัน)  เมื่อ ป.1 มาใหม่  ก็ต้องสำรองที่เก็บเพิ่มขึ้นอีก 

 *** แจกให้รับผิดชอบชาร์ตมาให้พร้อมเรียนตามที่กำหนด ลดภาระดีหรือไม่ครับ ?

ความจริงทำได้หลายอย่างครับ  เป็นเครื่องดนตรีก็ได้ เป็นกระดานวาดเขียนก็ได้ เป็นเกมส์ก็ได้  หรือบัตรคำที่ครูเคยตัดให้นักเรียนเอาคำมาเรียงต่อกัน ก็ทำได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษ และทำได้มากตามที่ต้องการด้วย ฯลฯ
 
3. ผมได้ลองใช้บทเรียนบนเว็บแล้ว  เป็นบทเรียนที่สำเร็จรูปครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด  สมบูรณ์ในตัวเอง (ไม่ต้องมีครูสอน สามารถเรียน/ทบทวนได้ด้วยตนเอง)  หาก รร.จะสอนเฉพาะวันอังคาร พฤหัสบดี จะเรียนทันบทเรียนจริงหรือไม่ ? 
 
*** ผมมองว่าบทเรียนสำเร็จรูปที่ทำแจก รร. ยังไม่เหมาะสมที่จะให้ครูนำมาสอนในห้องเรียน (ให้ทบทวนก่อน/หลังเรียนน่าจะเหมาะสมกว่า)  ครูควรออกแบบแผนบทเรียนให้มีการแทรกการใช้ tablet ในระหว่างการสอน เช่น ทำกิจกรรมด้วย app ที่กำหนด หรือต่อเน็ตค้นหาข้อมูล หรือคือการฝึกให้ปฏิบัติเพื่อเสริมความเข้าใจ  สนุกกับการเรียน ทำให้การเรียนการสอนมีชีวิตชีวามากขึ้น  ดังนั้นบทเรียนสำเร็จรูปจึงควรให้เด็กได้เปิดดูทบทวนจากการเรียนในห้องทุกวันตอนเย็น/ก่อนนอน  พ่อแม่ก็จะได้ติดตามดูความก้าวหน้าในการเรียนของลูกด้วย (เหตุผลนี้เสริมในข้อ 1. ได้ด้วยครับ)

4. การยอมให้ติดตั้ง app เพิ่มได้  น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนมากกว่า (หากไม่ยอมจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากกว่า) เนื่องจากครูจะได้ค้นคว้าหา app ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนได้ เช่น บทเรียนสอนภาษาจีน/อังกฤษ  นิทาน เกมส์ หรืออื่นๆ  ไม่อย่างนั้นจะต้องรอใช้แต่บทเรียนสำเร็จรูป (ที่ยังไม่สำเร็จ ยังประกวดกันอยู่เลย)  ผมมองว่าเหมือนเอารถเบ็นท์มาให้เรานั่ง ติดเครื่องได้แต่ห้ามขับ เพราะกลัวว่าเราจะเอาไปชนกับใครเขา (ทั้งๆ ที่มีประกัน)  คงจะต้องเข็นมันไปแทนละเนี่ย

********************************************
 
มีผู้ปกครองบางท่านกังวลกับปัญหาโลกแตกว่า  ควรให้เด็กใช้ tablet เสริมการเรียนรู้หรือไม่   ถ้าเครื่องเสียจะพิสูจน์อย่างไรว่ามันเสียเอง ไม่ใช่ทำตก  และใครจะเป็นคนนำไปส่งซ่อม
 
**** ผมในฐานะเคยจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มามาก  พอมีประสบการณ์อยู่บ้าง  ขอให้ข้อเสนอแนะดังนี้ครับ
 
1. เด็กควรใช้ tablet หรือไม่   ผมว่ามันเลยขั้นตอนการถกแถลงมาแล้ว  วันนี้เขาแจกให้แล้วต้องมองแง่บวกแล้วว่าจะทำอย่างไรให้ลูกได้ประโยชน์มากที่สุดกับเครื่องมือที่ได้รับแจก ดังนั้นต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และเก็บเกี่ยวประโยชน์จากมันให้มากที่สุดครับ  หากยังกังวลอยู่ก็ไม่ต้องให้ลูกนำมาใช้/ไม่ต้องเบิกมาที่บ้าน ให้ รร.รับผิดชอบอย่างเดียวก็ได้ครับ
 
2. เครื่องเสีย ถ้าเราไม่ได้ทำตก  รับรองว่าไม่มีปัญหาในการส่งซ่อมเลยครับ  บางทีซ่อมแยกชิ้นยังได้เลย  แต่ต้องดูศูนย์ซ่อมอีกทีว่าบริษัทเขาลงทุนให้บริการดีหรือไม่  ถ้าไม่ดีปีหน้าก็ไม่ต้องซื้อบริษัทนี้  ผู้ปกครอง/รร. จะเป็นผู้ส่งก็ได้ทั้งสิ้นเพราะมีหมายเลขคุมเรียบร้อยแล้ว
 
ลองดูกระทู้ในเว็บนี้ดูครับ http://blog.eduzones.com/enn/83214
 
ผมก็หวังว่าจะเป็นมุมมองอีกแง่หนึ่งที่อาจเป็นประโยชน์กับ รร. และผู้ปกครองเด็ก ป.1 นะครับ ขอบคุณครับ
โพสโดย : veerasit
IP : 101.108.14.61
โพสเมื่อวันที่ : 19 พ.ย. 2555,09:55 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :