ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/08/2011
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2907350
Page Views 4315704
เว็บไซต์สำหรับเด็ก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวฐิมารัตน์ กวยทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชนิดา สรสัมฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนุชรินทร์ พุทธศรีเมือง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปฐมพร พิมพ์สอ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพรชนก สุนยานัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพีชญดา นรสีห์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวบุญยดา มาดสินไชย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธนพล ตู้เพ็ชร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
1/1 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร.022816104 โทรสาร 022822091
By ICT Center