ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 3

นางสาวปรางทอง พรสถาพันธ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวปรางทอง พรสถาพันธ์
ครูประจำชั้นประถม 3/1

นางสาวสุธนา สิริธนดีพันธ์
ครูประจำชั้นประถม 3/2

นางนงลักษณ์ สอนธรรม
ครูประจำชั้น ป.3/3 MEP