ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 3

นางสาวดุษฎี แก้วภักดี
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนงลักษณ์ สอนธรรม
ครูประจำชั้น MEP ป.3

นางสาวดุษฎี แก้วภักดี
ครูประจำชั้นประถม 3/1

นายธนวัฒน์ ศุภอัศวกุล
ครูประจำชั้นประถม 3/2