ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 5

นางสาวบุญยดา มาดสินไชย
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวบุญยดา มาดสินไชย
ครูประจำชั้นประถม 5/1

นางสาวศุภดา ศิลารัตน์
ครูประจำชั้นประถม 5/2

นางสาววันวิสา แก้วไทรคต
ครูประจำชั้นประถม 5/2

นายอภิสิทธิ์ บุญอนันต์
ครูประจำชั้น ป.5/3 MEP