ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำสายชั้นประถมปีที่ 5

นางสาวมุทิตา แคไธสง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวมุทิตา แคไธสง
ครูประจำชั้น MEP ป.5

นางสาวบุญยดา มาดสินไชย
ครูประจำชั้นประถม 5/1

นางสาววันวิสา แก้วไทรคต
ครูประจำชั้นประถม 5/2