ข่าวประชาสัมพันธ์ PNY NEWS
การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวางแผน การสร้างวินัยทางการเงินและการออม
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
กิจกรรมสอบธรรมศึกษา
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
ประชุมความร่วมมือในการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
กิจกรรมทบทวนบทเรียนก่อนสอบธรรมศึกษา
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
กิจกรรมลอยกระทง
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
กิจกรรมประดิษฐ์กระทง
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
กฐินพระราชทาน ปี 2565
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
ผอ.วีระ ปรางค์รัตนศิลา ร่วมแสดงความยินดีกับผอ.เมตตา ศรีเกื้อกลิ่น
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
ภาพบรรยากาศแสดงความยินดีต้อนรับผอ.วีระ ปรางค์รัตนศิลา 2
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
ภาพบรรยากาศแสดงความยินดีต้อนรับผอ.วีระ ปรางค์รัตนศิลา
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
แสดงความยินดีต้อนรับผอ.วีระ ปรางค์รัตนศิลา
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
สรุปรายงานการประกันคุณภาพภายนอก สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 65
สรุปรายงานการประกันคุณภาพภายนอก สมศ. ระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 65
รายงานการประกันคุณภาพภายนอก สมศ.
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 65
ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 65
ต้อนรับ นายวีระ ปรางค์รัตนศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 65