ข่าวประชาสัมพันธ์ PNY NEWS
การประเมินคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test)
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test)
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอนุบาล
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
การอบรมหลักสูตรผู้คัดกรอง คนพิการทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
การประชุมพิจารณาคัดเลือก หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
โครงการ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการถ่ายทำรายการคณิต Mission
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
Senior Farewell ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
รับมอบใบประกาศนียบัตรโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
วันมาฆบูชา
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้เป็นห้องเรียน ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน)
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
โครงการเด็กไทยสายตาดี
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
มอบเกียรติบัตรกล่องนมรักษ์โลก
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
บัณฑิตน้อย 2565
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
การประชุมสานพลังคณะกรรมการ ขับเคลื่อนในฐานะผู้พลิกเกม (Game Changer)
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
รับมอบตัว นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 เพื่อเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
การประเมินพัฒนาการ นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
การประเมินความพร้อมทักษะในด้านต่างๆ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
โครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66