ข่าวประชาสัมพันธ์ PNY NEWS
กฐินพระราชทาน วัดปรินายกวรวิหาร ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 64
โรงเรียน-วัดปรินายกวรวิหาร ร่วมกันจัดเตรียมดอกไม้ เพื่อเตรียมงานกฐินพระราชทาน 2564
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 64
การพัฒนาและปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 64
การรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 64
การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนจากสพป.กทม.
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 64
การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนจากสพป.กทม.
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 64
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 64
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาด Covid-19 จากสพป.กทม.
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 64
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับการฉีดวัคซีน Pfizer
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 64
การจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน PA 2564
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอน On hand & On line ฉบับที่ 91
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอน On hand & On line ฉบับที่ 90
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอน On hand & On line ฉบับที่ 89
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอน On hand & On line ฉบับที่ 88
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอน On hand & On line ฉบับที่ 87
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอน On hand & On line ฉบับที่ 86
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64
นักเรียนรางวัลพระราชทาน 2563 ฉบับที่ 85
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 84
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 83
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 82
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64