ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/08/2011
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2907344
Page Views 4315693
เว็บไซต์สำหรับเด็ก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวริษา สุบงกฎ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทิชานันท์ สมขาว
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญ์วรา เชยประเสริฐ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปุญญานุช ชื่นชนม์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภกร มาละวรรณโณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแจสซมิน ฮอล์แลนด์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปารยะ แจ่มแสง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด
ระดับชั้น : ป.6/4
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
1/1 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร.022816104 โทรสาร 022822091
By ICT Center