ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/08/2011
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2907336
Page Views 4315682
เว็บไซต์สำหรับเด็ก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ครูพิเศษ

นายวิรัตน์ พุ่มศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ/ครูพิเศษภาษาไทย

นางสาวบังอร ศรีลูกหว้า
ที่ปรึกษาวิชาการ

นางเรณู ทองทา
ที่ปรึกษาปฐมวัย

นางปฐมพร พิมพ์สอ
ครูพิเศษสังคมศึกษาฯ

นายกิตติพงศ์ กิตติวีรกุล
ครูพิเศษพลศึกษา

นายฤทธิชัย เจียมประสูตร์
ครูพิเศษพลศึกษา

นางสาวศิริรัตน์ เกตุสูงเนิน
ครูพิเศษนาฏศิลป์

นายนัทธพงศ์ บุญทาเมือง
ครูพิเศษวิชาดนตรี

นางสาวบุญยดา มาดสินไชย
หัวหน้า ICT/ครูพิเศษการงานอาชีพฯ

นางสาวนุชรินทร์ พุทธศรีเมือง
ครูพิเศษ/การเงิน

นางสาววัลย์ระวี ชวลิต
ครูพิเศษ/บัญชี

นางสาวสุภาภรณ์ สีสา
ครูพิเศษบรรณารักษ์/ครูพิเศษการงานอาชีพฯ

นางแสงจันทร์ วงษ์ภูดร
ครูพิเศษ/วิชาการ

นางสาวสุวิชญา เจริญศิลป์
ครูพิเศษการงานอาชีพฯ/วิชาการ

นางสาวเสาวภางค์ ผลรัตน์
ครูธุรการ

นางสาวสุรางค์ ยอดอ่อน
ครูพิเศษ/ฝ่ายพัสดุ
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
1/1 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร.022816104 โทรสาร 022822091
By ICT Center