ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 2579) 28 ธ.ค. 55
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 1938) 21 ธ.ค. 55
แรลลี่ครอบครัวปรินายกสัมพันธ์ครั้งที่ 14 กรุงเทพฯ-ปากช่อง เขาใหญ่ (อ่าน 2034) 21 ธ.ค. 55
แจ้งหยุดเรียน (วันเสาร์ที่ 24 พ.ย.55) (อ่าน 1875) 23 พ.ย. 55
เรื่อง ขอเลื่อนการจัดงานเลี้ยงต้อนรับท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ (อ่าน 1817) 23 พ.ย. 55
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) งานศิลปหัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 (อ่าน 2091) 17 พ.ย. 55
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1720) 16 พ.ย. 55
แจ้งปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 3907) 09 พ.ย. 55
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้้งที่ 62 (อ่าน 2060) 04 พ.ย. 55
แจ้ง นักเรียนชั้น ป.6 ทราบ (อ่าน 1784) 01 พ.ย. 55
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทดสอบจุดเน้น ของ สพฐ. วันที่ 5 พ.ย. 55 (อ่าน 1827) 30 ต.ค. 55
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 26 - 28 พ.ย.55 ณ ค่ายลูกเสือกองบิน 5 (อ่าน 1665) 30 ต.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 (อ่าน 2268) 25 ก.ย. 55
แจ้งกำหนดทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1657) 21 ก.ย. 55
ประกาศกำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 2726) 12 ก.ย. 55
กำหนดการรับสมัครและการแข่งขันวิชาการภาษาต่างประเทศ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 25 (อ่าน 2219) 30 ส.ค. 55
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 3975) 20 ก.ค. 55
รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ร.ร.อนุบาลวัดปรินายก ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 2259) 22 มิ.ย. 55
การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ (อ่าน 3138) 17 เม.ย. 55
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เล่ม 2 (อ่าน 2585) 26 มี.ค. 55
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เล่มที่ 1 (อ่าน 2483) 26 มี.ค. 55
รับหนังสืออนุสรณ์ ปีการศึกษา 2553 (อ่าน 2600) 13 ม.ค. 55