ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนคุณครูอนุบาลวัดปรินายกทุกท่าน คลิกเพื่ออ่านบันทึกข้อความ (อ่าน 2419) 17 เม.ย. 57
ประกาศ ให้นักเรียนชั้นป.6 มาลงทะเบียน งานปัจฉิมนิเทศในวันที่ 31 มี.ค. 57 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. (อ่าน 1253) 30 มี.ค. 57
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 13-14 มี.ค. 57 (อ่าน 1437) 11 มี.ค. 57
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป. 5-6 วันที่ 7 มี.ค. 57 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก (อ่าน 1405) 26 ก.พ. 57
กิจกรรมเข้าค่ายกลางวัน ลูกเสือ – ยุวกาชาด คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 1429) 26 ก.พ. 57
ประกาศ!!! เปิดเรียนในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 1970) 20 ก.พ. 57
ประกาศ!!! ปิดเรียนกรณีพิเศษวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.พ. 57 เนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (อ่าน 1643) 19 ก.พ. 57
ขอเลื่อนกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด และค่ายวิทยาศาสตร์ คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 1733) 19 ก.พ. 57
ประกาศ!!!ปิดเรียนกรณีพิเศษวันที่ 18 ก.พ. 57 เนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (อ่าน 1417) 18 ก.พ. 57
ประกาศ!!!ปิดเรียนกรณีพิเศษวันพุธที่ 19 ก.พ. 57 เนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (อ่าน 1551) 18 ก.พ. 57
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 เปิดเรียนตามปกติ...การเดินทางมาโรงเรียนได้ 1 เส้นทาง ...คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 2230) 16 ม.ค. 57
หยุดเรียนวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม (อ่าน 1702) 14 ม.ค. 57
ประกาศ!!!ปิดเรียนกรณีพิเศษ ในระหว่างวันที่ 13-14 ม.ค. 57 เนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (อ่าน 1625) 09 ม.ค. 57
กราบนมัสการขอบคุณเจ้าอาวาสวัดปรินายกวรวิหารที่สนับสนุนก๋วยเตี๋ยวไก่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 1302) 08 ม.ค. 57
กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ชั้นประถมปีที่1/ชั้นประถมปีที่1 โครงการMEP (อ่าน 1725) 23 ธ.ค. 56
ขอให้นักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2555 มารับหนังสืออนุสรณ์ ที่ห้องวิชาการได้ ในเวลาราชการ (อ่าน 1256) 16 ธ.ค. 56
ประกาศ!!!เลื่อนท่องเที่ยวเรียนรู้อนุบาล,ป.1-3,ป.5-6 ที่ซาฟารีเวิลด์ เป็นวันพฤหัสบดีที่ 26 ธ.ค. 56 (อ่าน 1246) 13 ธ.ค. 56
ประกาศ!!!เลื่อนกิจกรรมเข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาดชั้นป.4 ที่สวนสยาม เป็นวันพฤหัสบดีที่ 26 ธ.ค.56 (อ่าน 1297) 13 ธ.ค. 56
ขอเชิญชวนคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ใส่บาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่วันที่ 27 ธ.ค.56 (อ่าน 1371) 13 ธ.ค. 56
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย. 56 (อ่าน 1476) 06 พ.ย. 56
การประกวดเล่านิทาน ( Story Telling) (อ่าน 3036) 06 พ.ย. 56
กำหนดทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (รวมนักเรียน MEP) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1834) 25 ก.ย. 56
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นักเรียนโครงการ MEP (อ่าน 1241) 25 ก.ย. 56
เรื่อง การสมัครเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (อ่าน 1461) 09 ก.ย. 56
งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 4 – 6 กันยายน 2556 (อ่าน 3176) 30 ส.ค. 56
กิจกรรมทอดผ้าป่าทางน้ำเพื่อการศึกษา ในวันที่ 14 ก.ย. 56 (อ่าน 1497) 19 ส.ค. 56
นักเรียนชั้นป.1-6 ทดสอบจุดเน้น ของ สพฐ ในวันที่ 19-20 ส.ค.56 (อ่าน 1329) 18 ส.ค. 56
การแข่งขันกีฬาภายใน SEMI - ASEAN GAMES ครั้งที่ 2 (อ่าน 1335) 16 ส.ค. 56
กิจกรรมสัปดาห์ วิทยาศาสตร์ วันที่ 13-16 สิงหาคม 2556 (อ่าน 1240) 09 ส.ค. 56
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 1967) 29 ก.ค. 56
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 (อ่าน 2567) 26 ก.ค. 56
เข้าค่ายพุทธบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 1325) 16 ก.ค. 56
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ในเทศกาลวันเข้าพรรษา (อ่าน 1380) 16 ก.ค. 56
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1500) 26 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 2880) 14 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันไหว้ครูและการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2556 (อ่าน 1334) 14 มิ.ย. 56
แจ้งนักเรียนชั้น ป.6 (อ่าน 1804) 28 มี.ค. 56
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1780) 26 ก.พ. 56
ตารางสอบ NT (ป.3) และ ตารางสอบ LAS (ป.2, 5) (อ่าน 2524) 19 ก.พ. 56
แจ้งกำหนดสอบเตรียมความพร้อม Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1862) 15 ม.ค. 56