ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ใส่บาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่วันที่ 27 ธ.ค.56 (อ่าน 1279) 13 ธ.ค. 56
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย. 56 (อ่าน 1376) 06 พ.ย. 56
การประกวดเล่านิทาน ( Story Telling) (อ่าน 2814) 06 พ.ย. 56
กำหนดทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (รวมนักเรียน MEP) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1673) 25 ก.ย. 56
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นักเรียนโครงการ MEP (อ่าน 1154) 25 ก.ย. 56
เรื่อง การสมัครเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (อ่าน 1329) 09 ก.ย. 56
งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 4 – 6 กันยายน 2556 (อ่าน 2991) 30 ส.ค. 56
กิจกรรมทอดผ้าป่าทางน้ำเพื่อการศึกษา ในวันที่ 14 ก.ย. 56 (อ่าน 1386) 19 ส.ค. 56
นักเรียนชั้นป.1-6 ทดสอบจุดเน้น ของ สพฐ ในวันที่ 19-20 ส.ค.56 (อ่าน 1244) 18 ส.ค. 56
การแข่งขันกีฬาภายใน SEMI - ASEAN GAMES ครั้งที่ 2 (อ่าน 1222) 16 ส.ค. 56
กิจกรรมสัปดาห์ วิทยาศาสตร์ วันที่ 13-16 สิงหาคม 2556 (อ่าน 1147) 09 ส.ค. 56
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 1824) 29 ก.ค. 56
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 (อ่าน 2446) 26 ก.ค. 56
เข้าค่ายพุทธบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 1243) 16 ก.ค. 56
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ในเทศกาลวันเข้าพรรษา (อ่าน 1299) 16 ก.ค. 56
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1415) 26 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 2725) 14 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันไหว้ครูและการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2556 (อ่าน 1248) 14 มิ.ย. 56
แจ้งนักเรียนชั้น ป.6 (อ่าน 1692) 28 มี.ค. 56
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1672) 26 ก.พ. 56
ตารางสอบ NT (ป.3) และ ตารางสอบ LAS (ป.2, 5) (อ่าน 2396) 19 ก.พ. 56
แจ้งกำหนดสอบเตรียมความพร้อม Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1739) 15 ม.ค. 56
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 2443) 28 ธ.ค. 55
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 1834) 21 ธ.ค. 55
แรลลี่ครอบครัวปรินายกสัมพันธ์ครั้งที่ 14 กรุงเทพฯ-ปากช่อง เขาใหญ่ (อ่าน 1929) 21 ธ.ค. 55
แจ้งหยุดเรียน (วันเสาร์ที่ 24 พ.ย.55) (อ่าน 1783) 23 พ.ย. 55
เรื่อง ขอเลื่อนการจัดงานเลี้ยงต้อนรับท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ (อ่าน 1729) 23 พ.ย. 55
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) งานศิลปหัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 (อ่าน 1969) 17 พ.ย. 55
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1540) 16 พ.ย. 55
แจ้งปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 3667) 09 พ.ย. 55
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้้งที่ 62 (อ่าน 1951) 04 พ.ย. 55
แจ้ง นักเรียนชั้น ป.6 ทราบ (อ่าน 1695) 01 พ.ย. 55
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทดสอบจุดเน้น ของ สพฐ. วันที่ 5 พ.ย. 55 (อ่าน 1733) 30 ต.ค. 55
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 26 - 28 พ.ย.55 ณ ค่ายลูกเสือกองบิน 5 (อ่าน 1576) 30 ต.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 (อ่าน 2145) 25 ก.ย. 55
แจ้งกำหนดทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1537) 21 ก.ย. 55
ประกาศกำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 2619) 12 ก.ย. 55
กำหนดการรับสมัครและการแข่งขันวิชาการภาษาต่างประเทศ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 25 (อ่าน 2115) 30 ส.ค. 55
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 3797) 20 ก.ค. 55
รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ร.ร.อนุบาลวัดปรินายก ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 2156) 22 มิ.ย. 55