ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 4-6 สอบธรรมศึกษาสนามหลวง ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 1 ธ.ค. 58 (อ่าน 1313) 23 พ.ย. 58
วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย. 2558 ขอเชิญผู้ปกครองทุกระดับชั้นประชุมโดยมีกำหนดการดังนี้ คลิก! (อ่าน 1081) 20 พ.ย. 58
ประกาศ วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ปิดโรงเรียนกรณ๊พิเศษ 1 วัน คลิกอ่านรายละเอียด (อ่าน 1693) 12 พ.ย. 58
ตารางสอบของนักเรียน Mini English Program 1-6 วันที่ 30 กันยายน 2558 คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 1358) 10 ก.ย. 58
แจ้งกำหนดทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 , ปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 1316) 10 ก.ย. 58
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 วันที่ 1-2 ตุลาคม 2558 คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 6749) 10 ก.ย. 58
ตามที่มีข่าวทางสื่อมวลชนแจ้งว่า ให้มีการปิดการเรียนการสอน 1 วัน ไม่เป็นความจริง คลิกอ่านรายละเอียด (อ่าน 1507) 17 ส.ค. 58
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดระหว่างวันที่ 13 -18 สิงหาคม 2558 คลิกดูกำหนดกิจกรรม (อ่าน 1736) 04 ส.ค. 58
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คลิกดูกำหนดกิจกรรม (อ่าน 1461) 04 ส.ค. 58
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 พิธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน วัดปรินายกวรวิหาร คลิกดูกำหนดการ (อ่าน 1709) 21 ก.ค. 58
วันที่ 20-27 ก.ค. 2558 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด คลิก (อ่าน 1412) 21 ก.ค. 58
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 (อ่าน 1274) 09 พ.ค. 58
ผู้ปกครองท่านใดที่สั่งจองชุดสมุดกับทางโรงเรียน ให้มารับวันที่ 30 มีนาคม พร้อมสมุดพก (อ่าน 1022) 28 มี.ค. 58
ให้นักเรียนชั้นป.6 ดูผลสอบ o-net พร้อมปริ้นผลคะแนน โดยพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง (อ่าน 1845) 14 มี.ค. 58
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงให้ความสนับสนุน คลิก (อ่าน 1307) 26 ก.พ. 58
ประกาศ เรื่อง งานฟ้า-ขาว พราววิไล คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 1273) 26 ก.พ. 58
ตารางสอบ NT , LAS และข้อสอบกลาง คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 1487) 20 ก.พ. 58
ตารางสอบปลายปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 1467) 20 ก.พ. 58
ตารางสอบห้องเรียน Mini English Program วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 1186) 20 ก.พ. 58
กำหนดการสอบและกิจกรรมโรงเรียน คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 1024) 20 ก.พ. 58
กำหนดการงาน Parinayok’s Open House คลิกอ่านรายละเอียด (อ่าน 1199) 30 ม.ค. 58
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558 คลิกอ่านรายละเอียด (อ่าน 2004) 06 ม.ค. 58
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (อ่าน 1585) 04 พ.ย. 57
กำหนดการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1202) 14 ต.ค. 57
กำหนดสอบสสวท. TEDET วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 คลิกอ่านรายละเอียด (อ่าน 3682) 01 ต.ค. 57
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 29-30 ก.ย. 2557 คลิกดูตารางสอบ (อ่าน 1642) 23 ก.ย. 57
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 (อ่าน 1133) 11 ก.ย. 57
ขอเชิญทุกท่าน..ร่วมโหวตภาพวาดวันแม่แห่งชาติ โดยการกด like ใน www.facefook.com. ดูรายละเอียดคลิก (อ่าน 2632) 04 ส.ค. 57
ขอให้นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ที่จบปีการศึกษา 2556 มารับหนังสืออนุสรณ์ที่ห้องวิชาการ (อ่าน 1201) 17 ก.ค. 57
ขอเชิญเข้าร่วมงาน นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด และ วันภาษาไทยแห่งชาติ คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 2553) 17 ก.ค. 57
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา คลิกอ่านรายละเอียด (อ่าน 1259) 26 มิ.ย. 57
วันจันทร์ที่ 30 มิ.ย. 57 มีช่างภาพมาถ่ายรูปนักเรียน เพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน คลิกอ่านรายละเอียด (อ่าน 1208) 17 มิ.ย. 57
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิ.ย 57 จัดกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน (อ่าน 1212) 17 มิ.ย. 57
วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นป.6 (อ่าน 1220) 05 มิ.ย. 57
ประกาศ วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เปิดการเรียนการสอนตามปกติ (อ่าน 1425) 25 พ.ค. 57
ประกาศ โรงเรียนปิดเรียน 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 23 พ.ค. 2557 ตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (อ่าน 1537) 22 พ.ค. 57
ประกาศ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 เปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ตามปกติ (อ่าน 1766) 21 พ.ค. 57
ประกาศ เลื่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 1964) 18 พ.ค. 57
ประกาศ!!!เลื่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 เป็นวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 1810) 14 พ.ค. 57
กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้น ป.1-6 ห้องเรียนปกติ วันที่ 8 พ.ค.57 (อ่าน 1661) 07 พ.ค. 57