ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบห้องเรียน Mini English Program วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 1056) 20 ก.พ. 58
กำหนดการสอบและกิจกรรมโรงเรียน คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 917) 20 ก.พ. 58
กำหนดการงาน Parinayok’s Open House คลิกอ่านรายละเอียด (อ่าน 1086) 30 ม.ค. 58
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558 คลิกอ่านรายละเอียด (อ่าน 1863) 06 ม.ค. 58
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (อ่าน 1447) 04 พ.ย. 57
กำหนดการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1056) 14 ต.ค. 57
กำหนดสอบสสวท. TEDET วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 คลิกอ่านรายละเอียด (อ่าน 3571) 01 ต.ค. 57
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 29-30 ก.ย. 2557 คลิกดูตารางสอบ (อ่าน 1474) 23 ก.ย. 57
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 (อ่าน 1053) 11 ก.ย. 57
ขอเชิญทุกท่าน..ร่วมโหวตภาพวาดวันแม่แห่งชาติ โดยการกด like ใน www.facefook.com. ดูรายละเอียดคลิก (อ่าน 2494) 04 ส.ค. 57
ขอให้นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ที่จบปีการศึกษา 2556 มารับหนังสืออนุสรณ์ที่ห้องวิชาการ (อ่าน 1106) 17 ก.ค. 57
ขอเชิญเข้าร่วมงาน นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด และ วันภาษาไทยแห่งชาติ คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 2412) 17 ก.ค. 57
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา คลิกอ่านรายละเอียด (อ่าน 1168) 26 มิ.ย. 57
วันจันทร์ที่ 30 มิ.ย. 57 มีช่างภาพมาถ่ายรูปนักเรียน เพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน คลิกอ่านรายละเอียด (อ่าน 1119) 17 มิ.ย. 57
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิ.ย 57 จัดกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน (อ่าน 1107) 17 มิ.ย. 57
วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นป.6 (อ่าน 1136) 05 มิ.ย. 57
ประกาศ วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เปิดการเรียนการสอนตามปกติ (อ่าน 1338) 25 พ.ค. 57
ประกาศ โรงเรียนปิดเรียน 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 23 พ.ค. 2557 ตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (อ่าน 1381) 22 พ.ค. 57
ประกาศ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 เปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ตามปกติ (อ่าน 1674) 21 พ.ค. 57
ประกาศ เลื่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 1871) 18 พ.ค. 57
ประกาศ!!!เลื่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 เป็นวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 1723) 14 พ.ค. 57
กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้น ป.1-6 ห้องเรียนปกติ วันที่ 8 พ.ค.57 (อ่าน 1562) 07 พ.ค. 57
เรียนคุณครูอนุบาลวัดปรินายกทุกท่าน คลิกเพื่ออ่านบันทึกข้อความ (อ่าน 2256) 17 เม.ย. 57
ประกาศ ให้นักเรียนชั้นป.6 มาลงทะเบียน งานปัจฉิมนิเทศในวันที่ 31 มี.ค. 57 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. (อ่าน 1161) 30 มี.ค. 57
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 13-14 มี.ค. 57 (อ่าน 1337) 11 มี.ค. 57
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป. 5-6 วันที่ 7 มี.ค. 57 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก (อ่าน 1303) 26 ก.พ. 57
กิจกรรมเข้าค่ายกลางวัน ลูกเสือ – ยุวกาชาด คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 1333) 26 ก.พ. 57
ประกาศ!!! เปิดเรียนในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 1885) 20 ก.พ. 57
ประกาศ!!! ปิดเรียนกรณีพิเศษวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.พ. 57 เนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (อ่าน 1558) 19 ก.พ. 57
ขอเลื่อนกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด และค่ายวิทยาศาสตร์ คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 1647) 19 ก.พ. 57
ประกาศ!!!ปิดเรียนกรณีพิเศษวันที่ 18 ก.พ. 57 เนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (อ่าน 1335) 18 ก.พ. 57
ประกาศ!!!ปิดเรียนกรณีพิเศษวันพุธที่ 19 ก.พ. 57 เนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (อ่าน 1462) 18 ก.พ. 57
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 เปิดเรียนตามปกติ...การเดินทางมาโรงเรียนได้ 1 เส้นทาง ...คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 2131) 16 ม.ค. 57
หยุดเรียนวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม (อ่าน 1621) 14 ม.ค. 57
ประกาศ!!!ปิดเรียนกรณีพิเศษ ในระหว่างวันที่ 13-14 ม.ค. 57 เนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (อ่าน 1534) 09 ม.ค. 57
กราบนมัสการขอบคุณเจ้าอาวาสวัดปรินายกวรวิหารที่สนับสนุนก๋วยเตี๋ยวไก่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 1178) 08 ม.ค. 57
กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ชั้นประถมปีที่1/ชั้นประถมปีที่1 โครงการMEP (อ่าน 1602) 23 ธ.ค. 56
ขอให้นักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2555 มารับหนังสืออนุสรณ์ ที่ห้องวิชาการได้ ในเวลาราชการ (อ่าน 1175) 16 ธ.ค. 56
ประกาศ!!!เลื่อนท่องเที่ยวเรียนรู้อนุบาล,ป.1-3,ป.5-6 ที่ซาฟารีเวิลด์ เป็นวันพฤหัสบดีที่ 26 ธ.ค. 56 (อ่าน 1172) 13 ธ.ค. 56
ประกาศ!!!เลื่อนกิจกรรมเข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาดชั้นป.4 ที่สวนสยาม เป็นวันพฤหัสบดีที่ 26 ธ.ค.56 (อ่าน 1213) 13 ธ.ค. 56