ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1 (ห้องปกติ) (อ่าน 771) 18 ธ.ค. 61
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 (อ่าน 1087) 18 ธ.ค. 61
ผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 619) 28 พ.ย. 61
รับสมัครครูสอนภาษาจีน (อ่าน 1183) 16 ต.ค. 61
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 813) 22 ส.ค. 61
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการสอบ TEDET (อ่าน 682) 02 ก.ค. 61
การสอบโครงการ (Pre-NE) เพื่อประเมินศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ป.2 - ป.6 (อ่าน 4114) 13 มิ.ย. 61
ตารางกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ (อ่าน 830) 11 มิ.ย. 61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (อ่าน 812) 18 พ.ค. 61
จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 764) 29 มี.ค. 61
ปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3612) 19 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคลากรกรมแผนที่ทหาร (อ่าน 1040) 13 ก.พ. 61
งานฟ้า-ขาว พราววิไล (อ่าน 943) 02 ก.พ. 61
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1 (ห้องปกติ) (อ่าน 1118) 03 ธ.ค. 60
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 (อ่าน 947) 03 ธ.ค. 60
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 (อ่าน 1648) 03 ธ.ค. 60
ตารางการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1810) 03 ธ.ค. 60
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) (อ่าน 1799) 20 พ.ย. 60
ชมพระเมรุมาศ (อ่าน 975) 16 พ.ย. 60
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1005) 16 พ.ย. 60
ประกาศผลการแข่งขัน Multi skill Competition 2017 (Prathomsuksa 4-6) (อ่าน 1276) 09 ส.ค. 60
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน Multi skill Competition 2017 โซน A (อ่าน 1048) 03 ก.ค. 60
ข่าวการทอดผ้าป่าทางน้ำเพื่อการศึกษา (อ่าน 810) 20 มิ.ย. 60
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าทางน้ำเพื่อการศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 893) 19 มิ.ย. 60
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น (อ่าน 2743) 25 พ.ค. 60
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (อ่าน 759) 10 พ.ค. 60
ปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2130) 26 เม.ย. 60
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิกอ่านรายละเอียด... (อ่าน 1775) 02 ม.ค. 60
หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ 3 วัน คลิกดูรายละเอียด! (อ่าน 1109) 02 พ.ย. 59
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559......คลิก (อ่าน 1925) 27 ก.ย. 59
กำหนดการสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังนี้......คลิก (อ่าน 1254) 16 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. (อ่าน 871) 30 ส.ค. 59
ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียน EP/MEP (อ่าน 1593) 04 ส.ค. 59
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1356) 24 พ.ค. 59
ปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 6588) 11 พ.ค. 59
ทางโรงเรียนมีการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2559 (อ่าน 1106) 10 พ.ค. 59
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมงาน "ฟ้าขาว พราววิไล" ครั้งที่13 คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 1285) 03 มี.ค. 59
รายชื่อนักเรียนเข้าชั้นป.1 MEP ปีการศึกษา 2559 รายงานตัว วันที่ 8 มี.ค. 59 คลิกดูรายละเอียด (อ่าน 1984) 27 ก.พ. 59
กำหนดการสอบปลายปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้......คลิก (อ่าน 1314) 03 ก.พ. 59
ให้นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557 มารับหนังสืออนุสรณ์ ที่ห้องวิชาการ เวลา 08.30 – 16.30 น. (อ่าน 1313) 01 ธ.ค. 58