ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กราบนมัสการขอบคุณเจ้าอาวาสวัดปรินายกวรวิหารที่สนับสนุนก๋วยเตี๋ยวไก่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 777) 08 ม.ค. 57
กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ชั้นประถมปีที่1/ชั้นประถมปีที่1 โครงการMEP (อ่าน 1224) 23 ธ.ค. 56
ขอให้นักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2555 มารับหนังสืออนุสรณ์ ที่ห้องวิชาการได้ ในเวลาราชการ (อ่าน 796) 16 ธ.ค. 56
ขอเชิญชวนคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ใส่บาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่วันที่ 27 ธ.ค.56 (อ่าน 842) 13 ธ.ค. 56
ประกาศ!!!เลื่อนกิจกรรมเข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาดชั้นป.4 ที่สวนสยาม เป็นวันพฤหัสบดีที่ 26 ธ.ค.56 (อ่าน 783) 13 ธ.ค. 56
ประกาศ!!!เลื่อนท่องเที่ยวเรียนรู้อนุบาล,ป.1-3,ป.5-6 ที่ซาฟารีเวิลด์ เป็นวันพฤหัสบดีที่ 26 ธ.ค. 56 (อ่าน 823) 13 ธ.ค. 56
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย. 56 (อ่าน 995) 06 พ.ย. 56
การประกวดเล่านิทาน ( Story Telling) (อ่าน 1640) 06 พ.ย. 56
กำหนดทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (รวมนักเรียน MEP) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1210) 25 ก.ย. 56
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นักเรียนโครงการ MEP (อ่าน 781) 25 ก.ย. 56
เรื่อง การสมัครเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (อ่าน 938) 09 ก.ย. 56
งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 4 – 6 กันยายน 2556 (อ่าน 2303) 30 ส.ค. 56
กิจกรรมทอดผ้าป่าทางน้ำเพื่อการศึกษา ในวันที่ 14 ก.ย. 56 (อ่าน 984) 19 ส.ค. 56
นักเรียนชั้นป.1-6 ทดสอบจุดเน้น ของ สพฐ ในวันที่ 19-20 ส.ค.56 (อ่าน 847) 18 ส.ค. 56
การแข่งขันกีฬาภายใน SEMI - ASEAN GAMES ครั้งที่ 2 (อ่าน 859) 16 ส.ค. 56
กิจกรรมสัปดาห์ วิทยาศาสตร์ วันที่ 13-16 สิงหาคม 2556 (อ่าน 795) 09 ส.ค. 56
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 1321) 29 ก.ค. 56
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 (อ่าน 1662) 26 ก.ค. 56
เข้าค่ายพุทธบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 878) 16 ก.ค. 56
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ในเทศกาลวันเข้าพรรษา (อ่าน 881) 16 ก.ค. 56
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1024) 26 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 1927) 14 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันไหว้ครูและการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2556 (อ่าน 887) 14 มิ.ย. 56
แจ้งนักเรียนชั้น ป.6 (อ่าน 1332) 28 มี.ค. 56
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1297) 26 ก.พ. 56
ตารางสอบ NT (ป.3) และ ตารางสอบ LAS (ป.2, 5) (อ่าน 2001) 19 ก.พ. 56
แจ้งกำหนดสอบเตรียมความพร้อม Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1378) 15 ม.ค. 56
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 2061) 28 ธ.ค. 55
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 1481) 21 ธ.ค. 55
แรลลี่ครอบครัวปรินายกสัมพันธ์ครั้งที่ 14 กรุงเทพฯ-ปากช่อง เขาใหญ่ (อ่าน 1556) 21 ธ.ค. 55
แจ้งหยุดเรียน (วันเสาร์ที่ 24 พ.ย.55) (อ่าน 1390) 23 พ.ย. 55
เรื่อง ขอเลื่อนการจัดงานเลี้ยงต้อนรับท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ (อ่าน 1352) 23 พ.ย. 55
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) งานศิลปหัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 (อ่าน 1622) 17 พ.ย. 55
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1136) 16 พ.ย. 55
แจ้งปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 2542) 09 พ.ย. 55
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้้งที่ 62 (อ่าน 1548) 04 พ.ย. 55
แจ้ง นักเรียนชั้น ป.6 ทราบ (อ่าน 1337) 01 พ.ย. 55
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทดสอบจุดเน้น ของ สพฐ. วันที่ 5 พ.ย. 55 (อ่าน 1357) 30 ต.ค. 55
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 26 - 28 พ.ย.55 ณ ค่ายลูกเสือกองบิน 5 (อ่าน 1232) 30 ต.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 (อ่าน 1795) 25 ก.ย. 55