ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จดหมายข่าว
พิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษา และประกาศนียบัตรธรรมศึกษา (อ่าน 89) 09 ก.ค. 63
กิจกรรมวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา (อ่าน 67) 03 ก.ค. 63
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 76) 01 ก.ค. 63
ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) (อ่าน 389) 16 ก.พ. 63
กิจกรรมมาฆบูชา (อ่าน 356) 07 ก.พ. 63
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 329) 02 ก.พ. 63
International Day 2019 (อ่าน 345) 25 ธ.ค. 62
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 399) 21 ธ.ค. 62
เข้าค่ายกลางวัน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 449) 17 ธ.ค. 62
เข้าชมกิจกรรมและนิทรรศการ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ท้องสนามหลวง (อ่าน 259) 12 ธ.ค. 62
งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 190) 04 ธ.ค. 62
กิจกรรมลอยกระทง (อ่าน 333) 11 พ.ย. 62
กิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ นักเรียนและครูโรงเรียน Anderson ประเทศสิงคโปร์ (อ่าน 333) 11 พ.ย. 62
ประชุม VDO Conference ผอ.สพป.กทม.พบเพื่อนครู เปิดเทอมวันแรกปีการศึกษา 2/2562 (อ่าน 286) 06 พ.ย. 62
English Camp (อ่าน 297) 22 ต.ค. 62
ศูนย์วิชาการภาษาต่างประเทศ (อ่าน 289) 17 ต.ค. 62
English Day Camp (อ่าน 265) 30 ส.ค. 62
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 170) 16 ส.ค. 62
กิจกรรมวันแม่ (อ่าน 196) 09 ส.ค. 62
กิจกรรมวันภาษาไทย (อ่าน 168) 31 ก.ค. 62
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (อ่าน 134) 25 ก.ค. 62
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (อ่าน 138) 12 ก.ค. 62
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 140) 31 พ.ค. 62
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 122) 30 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 138) 26 พ.ค. 62
วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 164) 17 พ.ค. 62
รอง.ผอ.สพป.กทม. เข้าเยี่ยมตรวจโรงเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียน (อ่าน 118) 16 พ.ค. 62
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 121) 15 พ.ค. 62