ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย. 2558 ขอเชิญผู้ปกครองทุกระดับชั้นประชุมโดยมีกำหนดการดังนี้ คลิก!

ด้วยโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย  การบริหารจัดการศึกษา  การดำเนินงานของโรงเรียนและเพื่อความเข้าใจ ความร่วมมือที่ดีในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน  ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องประชุมกรมหลวงวรเสฐสุดา  โดยมีกำหนดการดังนี้

1.             ระดับปฐมวัย                                        ประชุมเวลา 08.30 – 09.30 น.

2.             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3         ประชุมเวลา 09.30 – 10.30 น.

3.             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5         ประชุมเวลา 10.30 – 11.30 น.

4.             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                             ประชุมเวลา 13.00 – 14.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน  ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2558,09:17   อ่าน 808 ครั้ง