ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดระหว่างวันที่ 13 -18 สิงหาคม 2558 คลิกดูกำหนดกิจกรรม

กำหนดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 13-18 สิงหาคม 2558

13 สิงหาคม 2558               - จัดประกวดระบายสีและคัดคำขวัญวันวิทยาศาสตร์ ชั้นป.1-2

                                                - จัดประกวดแต่งเรื่องจากภาพเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ชั้นป.3-4

                                                - จัดประกวดวาดภาพพร้อมคำบรรยายเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ชั้นป.5-6

13-14 สิงหาคม 2558         - จัดป้ายนิเทศให้ความรู้วันวิทยาศาสตร์

                                                - ติดคำขวัญวันวิทยาศาสตร์ และผลงานนักเรียน

17 สิงหาคม 2558               - จัดแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ชั้นป.1-6  ณ ห้องประชุม

                                                  * 8.30 – 9.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  * 9.00 – 9.30 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  * 9.30 – 10.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  * 10.00 – 10.30 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  * 10.30 – 11.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  * 11.00 – 11.30 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

18 สิงหาคม 2558               - การแสดงละครวิทยาศาสตร์

                                                - การแสดงเดินแฟชั่นโชว์ ชุด Recycle

                                                - การแสดง Science Show

                                                - จัดนิทรรศการผลงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

   สายชั้นละ 1 ซุ้มการทดลอง ณ ห้องประชุม

โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2558,11:31   อ่าน 1471 ครั้ง