ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 พิธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน วัดปรินายกวรวิหาร คลิกดูกำหนดการ

กำหนดการจัดกิจกรรมในเทศกาลเข้าพรรษา

ระหว่างวันที่ 20-24  กรกฎาคม 2558 

-    หล่อเทียนจำนำพรรษา.

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 

08.00     - หลังเคารพธงชาติ จัดขบวน

09.00     - เคลื่อนขบวน วนซ้ายถนนราชดำเนินกลาง ผ่านแยก จปร. แยกพูลสิน

                  ข้ามสะพานวันชาติ ข้ามสะพานผ่านฟ้าและเข้าโรงเรียน

-    พิธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน

-    บำเพ็ญประโยชน์

-    ตัวแทนนักแทนนักเรียนถวายผ้าอาบน้ำฝนบนศาลาฯ ห้องละ 1 คน (ชุดนักเรียน)

-    ตัวแทนแต่งชุดไทย ห้องละ 1 คน ถือผ้าอาบน้ำฝนร่วมขบวนแห่

หมายเหตุ             เชิญชวนคุณครูทุกท่านสวมผ้าไทย (ผ้าถุงยาว)

โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2558,11:24   อ่าน 1433 ครั้ง