ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่างขอบเขตของงานTOR ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ รายการปริมาณและราคา
  • ร่างขอบเขตของงาน (Teams of Reference : TOR) งานก่อสร้างปีการศึกษา 2564
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  • รายการปริมาณงานและราคา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2564,20:06   อ่าน 185 ครั้ง