ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องการเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.1 – ป.6
ประชาสัมพันธ์ นักเรียน และท่านผู้ปกครองทุกท่าน
 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้จัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งจะเริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
 
ผู้ปกครองสามารถเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
 
ตามช่องรายการจัดการเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.1 – ป.6  ดังนี้


ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1  :  
https://dltv.ac.th/teachplan/lists/10/90043

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2  :  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/11/90043

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3  :  https://dltv.ac.th/teachplan/lists/12/90043

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  :  https://dltv.ac.th/DLTV1

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  :  https://dltv.ac.th/DLTV2

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  :  https://dltv.ac.th/DLTV3

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  :  https://dltv.ac.th/DLTV4

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  :  https://dltv.ac.th/DLTV5

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  :  https://dltv.ac.th/DLTV6

 
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2563,13:29   อ่าน 535 ครั้ง