ภาพกิจกรรม
แสดงความชื่นชมและมอบรางวัล นักเรียนที่ชนะการประกวดโครงงานมีชีวิต
แสดงความชื่นชมและมอบรางวัล
ให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดโครงงานมีชีวิต

 เรื่องเปลี่ยนคนดี ให้ดีกว่าเดิม
วันที่  30  สิงหาคม 2565
ณ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2565,17:13   อ่าน 57 ครั้ง