ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม ประเมินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินการเตรียมความพร้อม
ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
นำโดย  ท่านรองฯ นภัทร  ธัญญวนิชกุล  พร้อมท่าน ศน.ปวันรัตน์ สนธิสุวรรณ
และนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วันที่  9  พฤศจิกายน  2564
ณ  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2564,18:55   อ่าน 161 ครั้ง