ภาพกิจกรรม
นักเรียนรับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
นักเรียนรับเกียรติบัตรในการเข้าร่วม
กิจกรรมรักการอ่าน กับ the pizza company
กิจกรรมการแข่งขันพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
และกิจกรรมการทดสอบ Pre gifted ของบัณฑิตแนะแนว
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2564,13:45   อ่าน 561 ครั้ง