ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุม “แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก”
การประชุม “แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก” 
โดยดร.พิเชฐร์ วันทอง 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธาน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2564,15:25   อ่าน 75 ครั้ง