ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รองผู้อำนวยการสพป.กทม.และศึกษานิเทศก์สพป.กทม. เข้าเทศ ติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจในวันเปิดเรียน
นางนภัทร รัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
และนางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้านิเทศ ติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจในวันเปิดเรียนหลังจากที่ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเยี่ยมชั้นเรียนของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ณ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2564,22:37   อ่าน 133 ครั้ง