ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รองผู้อำนวยการ สพป.กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน
นางนภัทร  ธัญญวณิชกุล 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่ที่ติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่เชื้อไวรัวโคโรนา 2019

วันที่  25  มกราคม 2564
ณ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2564,21:18   อ่าน 178 ครั้ง