ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันศุกร์ที่  24  กรกฎาคม  2563

ณ  ห้องประชุมกรมหลวงวรเสฐสุดา

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

 
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2563,16:05   อ่าน 322 ครั้ง