ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

วันอังคารที่  21  กรกฎาคม  2563

ณ  ศาลาการเปรียญวัดปรินายกวรวิหาร
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2563,21:59   อ่าน 265 ครั้ง