ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศิษย์เก่ามอบหนังสือให้กับห้องสมุด
คุณปริญญา ยมะสมิต
ผู้ว่าการการปะปานครหลวง
และคุณภีสเดช ไตรเดช 
ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
มอบหนังสืออ่านเสริมประสบการณ์  ให้กับห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
วันที่  10  มีนาคม  2563

โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2563,14:10   อ่าน 100 ครั้ง