ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขัน EP/MEP Open House 2019 ระดับภาค
การแข่งขัน EP/MEP  School-Central  and   Eastern  Regions  
 
"Right  Goals, Right Miad, Right Actions"
 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
 
วันเสาร์ที่  3  สิงหาคม  2562
 
ณ  โรงเรียนอนุบาลด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
รายการ  Science Project Work ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  เป็นตัวแทน Zone A ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ
 
รายการ  Speech contest ประถมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2  เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2562,19:54   อ่าน 320 ครั้ง