ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพโครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัย
ตรวจสุขภาพโครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัย
 
โดยการวัดความดัน  เจาะเลือด  
 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6
 
โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 
วันศุกร์ที่  2  สิงหาคาม  2562
 
ณ  ห้องประชุมกรมหลวงวรเสฐสุดา
 

โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2562,16:40   อ่าน 140 ครั้ง