ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ฉีดวัคซีน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ศูนย์บริการสาธารณสุข  9

ฉีดวัคซีน พร้อมหยอดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1

และฉีดวัคซีนให้กับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันศุกร์ที่  28  มิถุนายน  2562

ณ  ห้องประชุมกรมหลวงวรเสฐสุดา
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2562,15:28   อ่าน 727 ครั้ง