ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
นำโดยเลขาธิการสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
นายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์
และครูสอนเด็กเล็ก แขวงไซยะบุลี
 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
 
ณ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2562,19:29   อ่าน 1566 ครั้ง