ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สอบ RT
การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,10:12   อ่าน 1225 ครั้ง