ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการและขยายผลPLC ปฐมวัย
ประชุมเชิงปฏิบัติการและขยายผลPLC

การจัดประสบการเรียนรู้

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  2560

วันพฤหัสบดีที่  30  สิงหาคม  2561

ณ  ห้องประชุมกรมหลวงวรเสฐสุดา

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,17:53   อ่าน 881 ครั้ง