ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการจัดกการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่  21  ด้านการคิดและไอซีที

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยยงปีงบประมาณ พ.ศ.2561

24  มิถุนายน  2561
ณ ห้องประชุมกรมหลวงวรเสฐสุดา
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2561,21:03   อ่าน 659 ครั้ง