ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก
พิธีมอบประกาศนียบัตร

นักเรียนที่สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท  และนักธรรมชั้นเอก

โดยพระพิพัฒน์จริยาลังการ (เจ้าอาวาสวัดปรินายกวรวิหาร) เป็นผู้มอบ

วันที่  26  กุมภาพันธ์  2561

ณ  ศาลาการเปรียญ  วัดปรินายกวรวิหาร
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2561,13:50   อ่าน 1243 ครั้ง