ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด ชั้นป.6
นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  6 

เข้าค่ายชุมนุมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด 

สพป.กทม.  รักษ์สิ่งแวดล้อม  
ประจำปีการศึกษา  2560

วันที่  27-30  พฤศจิกายน  2560  

  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2560,14:26   อ่าน 4421 ครั้ง